Tudományos szakközlemények jegyzéke


A Google Scholar nyilvántartásában

Az MTMT nyilvántartásában

A.)    Monográfiák

Hejj, A. (2004). Waldorfschule und Regelschuleein Leistungsvergleich.
(A Waldorf- és az állami iskola – teljesítményük összehasonlítása)

Bozen: FUB, 78 oldal

Hejj, A. (1996). Traumpartner - Evolutionspsychologische Aspekte der Partnerwahl.
(Álomtárs - A társválasztás evolúciós pszichológiai alapjai)
Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 254 oldal

Marx, W. & Hejj, A. (1989). Subjektive Strukturen. Forschungsberichte aus der Gedächtnis-, Sprach- und Einstellungspsychologie..
(Szubjektív struktúrák a memória-, nyelv- és attitűdkutatás szolgálatában)
Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C. J. Hogrefe

Hejj, A. (1988). Einstellung - eindimensionale Einstufung? Zur Validierung mehrdimensionaler subjektiver Repräsentationsräume.
(Egysíkú osztályozás-e a beállítottság (attitűd)? - A többdimenziós szubjektív reprezentációs terek
érvényességének mérhetőségéről)
München: Phil. Diss.

Hejj, A. (1984). Die alters-, wissens- und instruktionsabhängige Strukturierung des Bedeutungsfeldes Säugetiere.
(Az "emlősállatok" szemantikus mező struktúrája a kísérleti személyek kora, ismerete és utasítása függvényében)
München: Diplomarbeit.

 

B.)    Könyvfejezetek

Hejj, A. (2021). When different cultures meet. How education can promote creativity and cooperation between cultures.
(Amikor eltérő kultúrák találkoznak. Hogyan segítheti a neveléstudomány a kreativitást és a kultúrák közötti együttműködést.)
In
: Jagielska, Katarzyna, Mróz, Agnieszka & Pikula, Norbert G. (Szerk.), Challenges of modern education. Education-Teacher-Learner. (13-26 o.). Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek.

Hejj, A. (2019). Hardly visible and depicted as dummies. Seniors' negative media presence and the dangerous dynamics of a self-fulfilling prophesy.
(Alig, vagy "ócskavasként" szerepelnek. Az idősek negatív médiális megjelenítése és az önmagát beteljesítő jóslat veszélyes dinamikája.)
In
: Jagielska, Katarzyna, Lukasik, Joanna M. & Pikula, Norbert G. (Szerk.), Seniors in social and media spaces. (21-34 o.). Krakow: Impuls.

Hejj, A. (2018). Egy távolból jött FEEK-es ötágú visszaemlékezése
In
: Kocsis Mihály (Szerk.), Intézménytörténeti narratíváink. (111-112 o.). Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

Hejj, A. (2017). Az igazi fenntarthatóság az ember természetével szemben is fenntartható elvárásokra épül!
In
: Csicsek Gábor, Kiss Ibolya, & Pincehelyi Zita Éva (Szerk.), XII. Kárpát-Medencei környezettudományi konferencia tanulmány kötete. (82-93 o.). Pécs: PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium. Itt olvasható

Hejj, A. (2017). Evolutionäre Ästhetik als bare Münze - Zahlt sich Schönheit aus?
(Készpénznek vehető-e az evolúciós szépségtan? Kifizetődik-e a szépség?)
In
: Schwender, Clemens, Lange, Benjamin P., & Schwarz, Sascha (Szerk.), Evolutionäre Ästhetik. (185-196 o.). Lengerich: Pabst Science Publishers. Itt olvasható (németül)

Hejj, A. (2016). Intercultural understanding and cultural diversity.
(Kultúrák közötti megértés és a kultúrák különbözősége)
In
: Senses-Ozyurt, Saba, Klein Sándor, Nemeskéri Zsolt (Szerk.), Educating for democratic governance and global citizenship. (151-156 o.). San Diego: World Council for Curriculum and Instruction.

Hejj, A. (2015). Emotionale Intelligenz in der Erwachsenenbildung.
(Érzelmi intelligencia a felnőttoktatásban)
In
: Tomásová, Viola, Juhász Erika, Sári Mihály (Szerk.), Innovation und Erneuerung im Bereich der Erwachsenenbildung in Mitteleuropa. (210-228 o.). Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom.

Hejj, A. (2013). Mikor figyel a diák? Egy kibernetiai modell és a valóság.
In
: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (Szerk.), Iskola a társadalmi térben és időben. I. kötet. (11-30 o.). Pécs: Pécsi Tudományegyetem. Itt olvasható:

Hejj, A. (2012). A tolerancia neveléstudományi alapjai.
In
: Kozma Tamás, Perjés István (Szerk.), Új kutatások a neveléstudományokban. (395-404 o.). Budapest: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága. Elte Eötvös Kiadó. Itt olvasható (395-404 old.)

Hejj, A. (2012). Egyetem, begyetem, tengertánc - vissza a kliensközpontú egyetemhez.
In
: Klein Sándor (Szerk.), Tanulni jó. Egy pszichológus a pedagógiáról. (525-546 o.). Budapest: Edge2000 Prof. Dr. Klein Sándor ajánló előszavával ITT olvasható:

Hejj, A. (2011). Kultúrák keveredése Dél-Afrikától Dél-Tirolig és Németországtól Nagy-Britanniáig.
In
: Koltai Zsuzsa (Szerk.), Kulturális valóságismeret és EKF 2010 – 35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés (289-296 o.). Pécs: PTE FEEK.

Hejj, A. (2010). Ájurvéda - az egészséges élet tudománya.
In: Gyöngyösi Zsuzsanna, (Szerk.), Nyújtsd kezed. (50-52 o.). Budapest: Codex.

Hejj, A. (2004). Geschlechter: Frau und Mann im evolutionspychologischen Kontext.
(Nemek. A nő és a férfi az evolúciós pszichológia összefüggésében)
In: A. Augschöll, (Szerk.), Geschlechter interdisziplinär betrachtet. (29-61 o.). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Hejj, A. (2003). Zwischen Gleichschaltung und Autarkie: Zur Konkurrenz der Menschenbilder in der Psychologie.
(Az egybehangolás és az autarkia között. Az emberképek versenye a pszichológiában)
In: H. Hinterhuber, M. P. Heuser, U. Meise (Szerk.), Bilder des Menschen. (131-140 o.). Innsbruck: Verlag Integrative Psychiatrie.

Hejj, A. (2001). Partnerwahlstrategien - ihre Herkunft und Zukunft.
(A társkeresés stratégiái - eredetük és jövőjük)
In: M. Schultz, K. Atzwanger, G. Bräuer, K. Christiansen, J. Forster, H. Greil, W. Henke, U. Jaeger, C. Niemitz, C. Scheffler, W. Schiefenhövel, I. Schröder, & I. Wiechmann (Szerk.) Homo - unsere Herkunft und Zukunft. (132-141 o.). Göttingen: Cuvillier.

Hejj, A. (2001). Ist Liebe Frauensache? Über die stammesgeschichtlichen Wurzeln geschlechtsspezifischer Emotionen.
(Női dolog-e a szerelem? Az érzelmek nemi jellegzetességeinek törzstörténeti gyökerei)
In: H. Helfrich (Szerk.), Patriarchat der Vernunft -Matriarchat des Gefühls? Geschlechterdifferenzen im Denken und Fühlen (83-122 o.). Münster: Daedalus.

Hejj, A. (2001). Der Bedeutungswandel des deutschen Michel.
(A német Michel (ön-)értékelésének ingadozása)
In: M. Liedtke (Szerk.) Kulturwandel. (304-328 o.). Graz: Austria Medien Service.

Hejj, A. (2001). Emotionale Intelligenz - Ein Muss für erfolgreiche Führungskräfte.
(Emocionális intelligencia - sikeres vezetők számára elengedhetetlen)
In: M. Kentner & R. von Kiparski (Szerk.) Moderne Methoden im betrieblichen Gesundheitsmanagement (12-23 o.). Karlsruhe: Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung.

Hejj, A. (2001). Eine Evolution unserer Moral zur Multikulturalität und Globalisierung?
(Mennyiben tesz minket alkalmassá evolúciósan kialakult erkölcsünk, hogy multikulturális globalizációban éljünk?)
In: S. Görgens, A. Scheunpflug & K. Stojanov (Szerk.) Universalistische Moral und weltbürgerliche Erziehung. Die Herausforderung der Globalisierung im Horizont der modernen Evolutionsforschung (117-131 o.). Frankfurt am Main: Verlag für Interkulturelle Kommunikation.

Hejj, A. (2000). Globalisierung und soziale Bindung: Was die Gruppengröße mit der Entwicklung der Kommunikation zu tun hat.
(Globalizálódás és társadalmi kötelékek: Mi köze a csoport nagyságának a nyelv kialakulásához?)
In: H.-P. Mahnke & A. Treml (Szerk.) Total global - Weltbürgerliche Erziehung als Überforderung der Ethik? (13-17 o.). Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg.

Hejj, A. (2000). Tratschen als Relikt - Anthropologische und kulturelle Bedingungen sozialer Kommunikation.
(Honnan ered a pletyka? A szociális kommunikáció antropológiai és kulturális tényezői)
In: M. Liedtke (Szerk.), Relikte. Der Mensch und seine Kultur. (89-99 o.). Graz: Austria Medien Service.

Hejj, A. (1999). Von der Traumzeit zum aufgeweckten Schüler - Anthropologische und kulturelle Bedeutung der Schlafzeit für die Erziehung.
(Az álomidő és az éber iskolás. Az álom antropológiai és kulturális jelentősége a pedagógia szemében)
In: J. Bilstein, G. Miller-Kipp, & Ch. Wulf (Szerk.), Transformationen der Zeit. Erziehungswissenschaftliche Studien zur Chronotopologie. (364-374 o.). Weinheim: Beltz Deutscher Studien Verlag.

Hejj, A. (1999). Warum so schüchtern? - Zur fehlenden Selbstachtung der Psychologiestudenten.
(Miért olyan félszeg? A pszichológus-hallgatók hiányos magabizto
sságáról)
In: Rietz, I., Kliche, Th. & Wahl, S. (Szerk.). Das Image der Psychologie. Empirie und Perspektiven zur Fachentwicklung. (171-191 o.). Lengerich: Pabst.

Hejj, A. (1999). Durch die Grenze von der Sowjetunion nach Rußland - Wie kündigte sich der Zerfall im Ausdruck ehemaliger und Noch-Sowjetbürger an?
(A szovjet-orosz határon - milyen előjelek mutattak a Szovjetunió széthullására a már felszabadult és még szovjet állampolgárok kifejezésében?)
In: R. Pycha, B. Klammer, H. Hinterhuber, M. Heuser, J. Schwitzer (Szerk.), Grenzgänger. (79-89 o.). Bozen: Distel.

Hejj, A. (1998). Die Welt der Singles.
(Az egyedül élők világa)
In H. Lachnit, A. Jacobs & F. Rösler, (Szerk.), Experiementelle Psychologie (125 o.). Berlin: Pabst Science Publishers.

Hejj, A. (1997). Empirische Methoden zur Erfassung der Schulkultur.
(Az iskolakultúra felmérésének empirikus módszertana)
In Seibert, N. (Szerk.), Anspruch Schulkultur. Interdisziplinäre Darstellung eines neuzeitlichen schulpädagogischen Begriffs. (97-118 o.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Hejj, A. (1997). Das erste Mal: "Drehbücher" in unseren Köpfen zum ersten Rendezvous.
(Az első csók: Milyen fejbeli "forgatókönyvekkel" megyünk az első randevúra?)
In E. van der Meer, (Szerk.), Experiementelle Psychologie (364 o.). Berlin, Düsseldorf, Scottsdale: Pabst Science Publishers.

Hejj, A. (1996). Evolutionspsychologie der geschlechtsspezifischen Bewertungskriterien für die Partnerwahl.
(A nemtől függő társválasztási kritériumok evolúciós pszichológiája)
In A. Schorr (Szerk.), Experiementelle Psychologie (110 o.). Berlin, Düsseldorf, Scottsdale: Pabst Science Publishers.

Hejj, A. & Hudson, R. (1995). Die hedonische Bewertung geschlechtsspezifischer Düfte bei Homo- und Heterosexuellen.
(A nemtől függő testillatok vonzerejének értékelése homo- és heteroszexuálisoknál)
In O. Güntürkün, R. Guski, C. Walter, & A. Wohlschläger (Szerk.), Experimentelle Psychologie (139 o.).Regensburg: S. Roderer.

Hejj, A. (1989). Beratungsstelle und Gericht - Vergleich der Einstellungsentwicklungen zur Kriminalität bei Psychologen und Juristen.
(Pszichológiai gondozó és bíróság - A bűnözőkre vonatkozó attitűdváltozás összehasonlítása a pszichológusi és a jogi egyetemi képzés során)
In W. Marx & A. Hejj, Subjektive Strukturen. Ergebnisse aus der Gedächtnis-, Sprach- und Einstellungsforschung. (80- 99 o.). Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C. J. Hogrefe.

Hejj, A. (1989). Was "lernen" Psychologen? Änderung der Einstellung zur Neurose im Laufe des Studiums.
(Mit "tanulnak" a pszichológusok? Attitűdváltozás a neurózisokkal szemben az egyetemi képzés során)
In W. Marx & A. Hejj, Subjektive Strukturen. Ergebnisse aus der Gedächtnis-, Sprach- und Einstellungsforschung. (62-79 o.). Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C. J. Hogrefe.

Hejj, A. (1989). Das gewisse Etwas. Geschlechtspezifische Einstellung zu Partnermerkmalen.
(Mitől döglik a légy? Nemtől függő attitűdök a társ tulajdonságainak megítélésében)
In W. Marx & A. Hejj, Subjektive Strukturen. Ergebnisse aus der Gedächtnis-, Sprach- und Einstellungsforschung. (40- 61 o.). Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C. J. Hogrefe.

Hejj, A. & Strube, G. (1988). Wortfeld im Wandel: Entwicklung und Expertise als strukturierende Faktoren des semantischen Bereichs "Säugetiere".
(Változó szemantikus mezők: Hogyan járul hozzá a fejlődés és a szaktudás az "emlősállatok" szemantikus mező struktúrájához?)
In W. Marx (Szerk.), Verbales Gedächtnis und Informationsverarbeitung. Forschungsberichte aus der Allgem. Psychol. (72-109 o.). Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C. J. Hogrefe.

C.)    Szakmai folyóiratok

Hejj, A. (2021). Effective sustainability based on human nature.
(Hatékony fenntarthatóság az emberi természetre alapozva)
Management of companies, 2, 50-60.

Hejj, A. (2020). Ha vágytanárainkat választhatnánk. Egy empirikus vizsgálat arról, mitől jó egy tanár.
Tudásmenedzsment, 21, különszám, 127-133. Itt olvasható

Hejj, A. (2019). How to overcome grave misunderstanding when different cultures meet.
(Hogyan győzzük le a félreértéseket, ha különböző kultúrák találkoznak?)
Training and Practice, 17/3-4, 50-62. Itt olvasható (angolul)

Hejj, A. (2019). Die Bedeutung von Gerüchen für Beziehuingen.
(Az illatok jelentősége a kapcsolatokban)
Leidfaden: Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer, 4, 33-35. Itt olvasható (németül)

Hejj, A. (2018). Egy távolból jött FEEK-es ötágú visszaemlékezése.
Tudásmenedzsment, 19, Jubileumi különszám 1/2, 107-108. Itt olvasható

Hejj, A. (2017). How does Hungarian media treat the elderly? Negative effects of ageism-based devaluation and how psychology could help those discriminated.
(Hogy bánik a magyar média az idősekkel? A kor alapján történő leértékelés, és hogy segíthet a pszichológia a hátrányosan megkülönböztetteken)
Acta Szekszardiensium: Scientific Publications, 19, 14-30. Itt olvasható (angolul)

Hejj, A. (2015). Education for tolerance - Mastering global challenges.
(Tűrőképességre nevelés - Kűzdjünk meg az egyvilágiasítás kihívásaival)
Journal for Research and Education, Special Issue # 4, 70-76. Itt olvasható

Hejj, A. (2015). Successful company management based on the intelligence of the Stone-age.
(Sikeres vállalkozás-vezetés a kőkorszak intelligenciájára alapozva)
Manazment podnikov / Management of companies, 4 (1), 9-17.

Hejj, A. (2011). Bologna baloney – University, an independent stronghold of free thinking since the Middle Ages, is in danger.
(Bologna balfogás – Az egyetem, a középkor óta a szabad gondolkodás erődje, veszélyben van)
PedActa, 1, 1-12.  
Itt olvasható (angolul)

Hejj, A. (2010). Group-size, communication and challenges for the education of global citizens.
(A csoport mérete, a kommunikáció és miért nehéz a világbirodalom polgárainak nevelése?)
International Journal of Higher Education and Democracy Request, 1,
72-79.

Hejj, A. (2008). "Elvont tarisznyások" és "beképzelt magolósok" - hogyan látják egymást a PTE egyes karainak hallgatói? Tudás menedzsment, 9/1, 92-98.

Hejj, A. (2007). Kőkorszaki menedzsment. Tudás menedzsment, 8/2, 39-43.

Hejj, A. (2001). Erziehungsziel Erwachsensein - Teil 2: Von der Reife zur Toleranz.
(A nevelés célja egy felnőtt - 2. rész: Az érettségtől a toleranciáig)
Voitsberger Manuskripte. Betrachtungen über Menschen, 17, 4-9.

Hejj, A. (2000). Erziehungsziel Erwachsensein - Teil 1: Entwicklungspsychologische Grundlagen.
(A nevelés célja egy felnőtt - 1. rész: Fejlődéspszichológiai alapok)
Voitsberger Manuskripte. Betrachtungen über Menschen, 16, 58-66.

Hejj, A. (2000). Partnerwahlstrategien - ihre Herkunft und Zukunft.
(A társkeresés stratégiái - eredetük és jövőjük)
Homo. Zeitschrift für vergleichende Biologie des Menschen, 51S, 43.

Hejj, A. (1999). Süchtig nach Serien? Anthropologische und kulturelle Bedingungen moderner Verrücktheiten.
(Kábítószer-e egy TV-sorozat? Néhány újkori furcsaság antropológiai és kulturális alapjairól)
Voitsberger Manuskripte. Betrachtungen über Menschen, 13, 47-51.

Hejj, A. (1998). Gefestigte Gefühle statt kalter Klugheit - vom IQ zum EQ.
(Jól nevelt érzelmekkel a hideg ésszerűség ellen - az intelligencia kvócienstől az érzelmi kvóciens felé)
Voitsberger Manuskripte. Betrachtungen über Menschen, 11, 47-53.

Hejj, A. (1998). Pädagogik versus Demagogie - Für Einstellungsveränderung mit Verantwortung.
(Pedagógia a demagógia ellen - a felelősségteljes attitűdnevelésről)
Voitsberger Manuskripte. Betrachtungen über Menschen, 10, 22-25.

Hejj, A. (1998). Vorurteil = Vorteil + Urteil? - Der Mensch und seine Einstellungen.
(Előítélet = Előny + Ítélet? - Az attitűd emberi dolog)
Voitsberger Manuskripte. Betrachtungen über Menschen, 9, 23-27.

Hejj, A. (1998). Wie eine evolutionstheoretische Fundierung den kognitionistischen Reduktionismus aufheben kann.
(Hogyan óvhat az evolúcióelméletre alapozás a kognitivista redukcionizmus elől?)
Ethik und Sozialwissenschaften - Streitforum für Erwägungskultur, 9, 44-46.

Hejj, A. (1997). Jung ledig sucht? - Die Welt der Singles.
(Ifjú hajadon keres: Az egyedül élők világa)
Zeitschrift für Familienforschung, 9/2, 26-47.

Hejj, A. (1997). Schulleben und -kultur. Ein empirischer Beitrag zu einer Grundsatzdiskussion der Schulpädagogik.
(Iskolaélet - Iskolakultúra. Egy empirikus tanulmány az iskolapedagógia egyik alapvető vitájához)
Pädagogische Welt, 51, 556-559.

Hejj, A. (1997). Welche Motive führen zu einem bestimmten Beruf? Bewertung und Präferenz der Professionen bei Schülern und Studenten.
(Milyen motívumok alapján választunk pályát? Iskolások és egyetemisták értékelik a hivatásokat azok tekintélye valamint személyes preferenciájuk szerint)
Pädagogische Welt, 51, 492-497.

Hudson, R. & Hejj, A. (1995). Gender identification by odor.
(A nem szagszerű felismerése)
Journal of psychophysiology, 9 (4), 343-344.

Hejj, A. (1995). Die Zukunftsperspektive von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
(A fiatalkorúak és az ifjú felnőttek jövőperspektívája)
Pädagogische Welt, 49, 570-574.

Hejj, A. (1993). Die Die Unabhängigkeit der baltischen Staaten in den kognitiven Karten von baltischen, russischen und deutschen Studenten.
(A Balti államok felszabadulása a baltiak, az oroszok és a németek fejbeli térképén)
Politische Psychologie Aktuell, 12/2, 14-32.

Hejj, A. (1992). Der Zerfall der Sowjetunion. Einsichten in die Arbeitsweise der kognitiven Sozialpsychologie.
(A Szovjetunió összeomlása. Egy kognitív szociálpszichológiai tanulmány)
Einsichten, 2, 22-25.

Läge, D., Hejj, A., & Schröger, E. (1991). Die subjektive Struktur der politischen Landschaft der DDR im Jahr 1990 - eine Längsschnittuntersuchung mit Ost-Berliner Studenten.
(A volt NDK politikai tájképének szubjektív struktúrája 1990ben)

Zeitschrift für Sozialpsychologie, 22, 260-269.

Hejj, A. & Marx, W. (1987). Die subjektive Repräsentation Europas bei Ost-, West- und Nichteuropäern.
(Európa szubjektív reprezentációja kelet-, nyugat- és nem európaiaknál)
Zeitschrift für Sozialpsychologie, 18, 180-190.