A referátum értékelésének szempontjai


Bevezetés

1. Kapcsolatfelvétel
1-Negatív/alkalmatlan kapcsolatfelvétel VAGY meg sem próbálta
3-Bemutatkozása után mepróbálta a hallgatóság érdeklődését felkelteni
5-
Bemutatta magát és témáját, sikeresen felkeltette a hallgatóság pozitív érdeklődését

2. Oktatási cél(ok) (OC)
1-Nem nevezett meg
egyetlen OC-t sem
3-
Legfeljebb 3 ellenőrizhető OC-t megnevezett ("Az előadás után képesek lesztek ... felsorolni, megnevezni, vázolni, leírni, stb.")
5-A
z OC(oka)t meghatározta, rávilágított a(zok)nnak gyakorlati hasznosságára

3. A vázlatpontok áttekintése
1-Meg sem kísérelte. Közvetlen a tárgyalásba fogott
3-Megnevezte a legfeljebb 7 vázlatpontot
5-A vázlatpontokat megnevezte és tisztázta, mit vár a hallgatóktól (jegyzetelés, kérdések)

Tárgyalás

4. / 5. / 6. Az előadás tartalma
1-Téves vagy nem
a témára vonatkozó ismereteket közölt
5-A témának és a hallgatóságnak megfelelő

7. Felépítés és szerkezet
1-A hallgatóságot összezavarta
VAGY a rendelkezésre álló időkeretet több mint 10 perccel túllépte
5-Világosan látható felépítés, a megfelelő helyen utal
t a már elhangzott, vagy soron következő referátumokra, a rendelkezésre álló időkeretet betartotta és hagyott időt a hallgatóság kérdéseire és hozzászólásaira

8. Tanítási segédeszközök
1-A tanítási segédeszközök
et vagy egyáltalán nem, vagy hatástalanul alkalmazta
3-Egyet alkalmazott hatékonyan
5-A
z alkalmazott segédeszközök serkentették a képzeletet és elősegítették a tanulást

Összefoglalás

9. Összefoglalás
1-Az összefoglalás elmaradt
5-Megismételte a vázlat szerkezeti pontjait, meggyőződött róla, hogy elérte a kitűzött
OC(oka)t, rámutatott, hogy az(ok) milyen alkalmazásban hasznos(ak)

Előadásmód

10. Hang, kézjáték, kifejező magatartás
1-Monoton,
hallgatóságával nem tartott szemkapcsolatot, szóról szóra fölolvasott
3-
Szabadon tartotta előadását, hangját és kézjátékát hatékonyan bevetette
5-Az előadásmód elősegítette az új ismeretanyag felfogását, lelkes volt és kedvkeltő

OSZTÁLYZAT = A részjegyek összege elosztva tízzel