Emeritusi laudáció


 

Héjj Andreas professzor olyan pszichológus, aki tudománya több területén is kimagasló szintre jutott a fejlődéslélektantól a pedagógiai pszichológián és a kognitív lélektanon keresztül egészen az evolúciós pszichológiáig. Az elmúlt bő negyven évben tucatnyi felsőoktatási intézmény oktatója volt főként a német nyelvterületen, így például a Bozeni, a Hildesheimi, az Innsbrucki, a Klagenfurti, a Passaui és a Zürichi Egyetemen, valamint a Freiburgi Pedagógiai Főiskolán. Héjj professzor 2006-tól 2022-ig a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (és jogelődjei) tanszékvezető egyetemi tanára, az Emberi Erőforrás Tanácsadó és a Human Resources Counselling mesterszakok szakfelelőse és az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagja. Emellett továbbra is a Müncheni Ludwig-Maximilians-Egyetem Pszichológia és Pedagógia Karának rendkívüli egyetemi tanára csakúgy, mint a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendszeres elő- és óraadója, záróvizsga-bizottsági elnöke. Az evolúciós pszichológia és a neveléstudomány sokoldalú személyisége, aki a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben jó hírnevet szerzett magának és az általa képviselt intézményeknek.

Tanszékvezetői és szakfelelősi munkája mellett fontos szerepet vállalt magára a PTE szenátusának tagjaként is, ahol egy bonyolult időszakban sikerült összehangolnia tanszéke és intézete működését és képviselnie a kar érdekeit az egyetemi fórumokon is.

Számos hazai és nemzetközi tudományos kutatói és key-note-speaker-meghívás és elismerés mellett az Arany Katedra díjnak is kitüntetettje.

Héjj szerteágazó, mondhatni kalandos életútjának megannyi mérföldkövét számba venni lehetetlen küldetésnek tűnik. Életútjának jelentősebb állomásain keresztül azonban bepillanthatunk abba a nyitott, szenvedélyes, ugyanakkor mértéktartó szellemiségbe, amely oktatói-kutatói munkáját, és talán egész életszemléletét is jellemzi. Hiszen nem túlzás például azt állítani, hogy Héjj professzor igen mély magyarság-tudattal rendelkezik, ugyanakkor több földrészen is otthonosan mozog, amikor kutatói megbízatást teljesít.

Kutatói munkásságának két fő irányvonala bontakozik ki. Az egyik a párválasztás pszichológiai motívumainak feltárása, különös tekintettel a szaglás pszicho-biológiai mechanizmusaira. A másik irányvonal pedig egy neveléstudományi fókuszú kutatói megközelítés: a pedagógiai folyamatok rendszerszintű elemzése a hatékonyabb nevelés elérése érdekében. Cikkeiből és könyveiből egy olyan modern, integratív szemlélet bontakozik ki, amely képes magában egyesíteni a hagyományos pszichológiai iskolák korábban szembenálló environmentalista (környezetelvű) és innátista (öröklött) álláspontjait. Héjj Andreas úgy vesz részt egy jobb, emberibb világ építésében, hogy segít megérteni a hallgatóknak és doktoranduszoknak az emberi természet működését. Azzal, hogy a társadalmi együttélés eltérő lehetőségeit tanulmányozta a világ legkülönbözőbb kultúráiban (pl. a Mikronéziai szigeteken, Dél-Tirolban, a Dél-Afrikai Köztársaságban, Kenyában és a balti államokban), olyan szerteágazó tapasztalatokat szerzett, amelyeket továbbadva hatékonyan szélesíti nem csak a rábízott hallgatók és doktoranduszok szakmai látókörét, de kollégái számára is referencia pontot jelent.

Héjj Andreas tehát egyike Magyarország sokoldalú, külföldön is elismert evolúciós pszichológusának, neveléstudósának, amit elméleti pallérozottságával, kiváló elemzéseivel és világviszonylatban is egyedülálló, az egész világot bejáró nemzetközi kutatói tapasztalatával érdemelt ki. Céljait tudatosan megvalósító, hosszútávú koncepciókban gondolkodó iskolateremtő kutató/oktató, aki a hazai felsőfokú pedagógia-oktatás területén is kitörölhetetlen nyomot hagyott a szakmát a legjobb hagyományok alapján megújító oktatási programjával. Tevékenysége – nem utolsó sorban lenyűgöző és humoros előadásmódja - és nemzetközi tapasztalata által bevonzott jól fizető nemzetközi hallgatóknak köszönhetően, az őt foglalkoztató karok sikeres működéséhez is hozzájárult.