Tudományos konferenciákon megtartott előadások (szűkített válogatás)


 

Dunaújváros, 2023: A neokapitalista társadalom és az ürülék antropológiája
(A Kempelen Farkas Tudósakadémia hatodik éves konferenciáján)

Krakkó, 2023: Factors influencing teachers' psychophysiological condition and behaviour
[A tanárok pszichofiziológiai állapotát és viselkedését befolyásoló tényezők]

(The First International Conference on Teacher Change-Development. Key-Note előadás.)

Pécs, 2021: SZAGpszichológiai gondolatok
           
(A széklet a tudományban és a művészetben. A Pécsi Tudományegyetemen Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetének
             előadás-sorozata)

 

Pécs, 2020: Beavatás: Ami a nyugati ifjúság neveléséből hiányzik
           
(Mathias Corvinus Collegium Tehetséggondozás Felső Fokon)

 

Pécs, 2019: Kairosz: Az idő szava
           
(Ünnepélyes Tanévnyitóbeszéd a Pécsi Tudományegyetemen)

Budapest, 2019: Az agresszió pszichológiai alapjai
(Konferencia az Állatkínzás és az Emberek Elleni Erőszak Összefüggéseiről a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen)

Sopron, 2019: How school can foster creativity
[Hogyan serkentheti az iskola a kreativitást?]

(Második Erasmus+ Konferencia és Nemzetközi Hét a Korai Gyermekkori Nevelésről)

Krakkó, 2018: Fear of getting old?  - Healthy and active aging!
[Félelem az öregedéstől? Egészséges és aktív időskor!]

(Második Egyetemes Lengyel Tudományos "Aktív és Egészséges Időskor" Konferencia az Akademia Wychowania Fizycznegon.)

Pécs, 2018: A szerelem jövője
TEDx előadás

Krakkó, 2017: Value-based synergy in a globalized world - How can school prepare for cooperation with extremely different cultures?
[Érték-alapú szinergia a globalizált világban. Hogyan készíthet fel az iskola a nagyon eltérő kultúrákkal való együttműködésre?]

("A nevelési környezetek szinergiája - A nevelés társadalmi összefüggései". Nemzetközi Tudományos Konferencia az Academia Ignatianum-ban.)

Krakkó, 2017: Hardly visible and depicted as ummies. Seniors' negative media presence and the dangerous dynamics of a self fulfilling prophesy
[Alig, vagy "ócskavas"-ként szerepelnek. Az idősek negatív mediális megjelenítése és az önmagát beteljesítő jóslat veszélyes dinamikája]

("Az idősek a társadalmi és a mediális térben". A Visegrádi Országok Első Nemzetközi Tudományos Konferenciája.)

Budapest, 2017: Tanulni-tanulni-tanulni. Állatkísérletek a pszichológiában
("Az etikus Ember-Állat-Kapcsolat sokszínűsége". Magyar Állatvédelmi és Állatjóléti Társaság III. Konferenciája az Állatorvostudományi Egyetemen)

Beregszász, 2016: Az igazi fenntarthatóság az ember természetével szemben is fenntartható elvárásokra épül!
           
(Keynote megnyitóelőadás a XII. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencián)

 

Berlin, 2016: Evolutionäre Ästhetik als bare Münze?
           
[Készpénznek vehető-e az evolúciós esztétika?]

           
(Keynote megnyitóelőadás az Evolúciós esztétika konferencián)

 

Dargov, 2015: Successful management based on the intelligence of the stone-age.
           
(Manazment Podnikov - Management of Companies 2015)

 

Pécs, 2014: Szabadság vagy szerelem? A szingli-lét boldog(talan)ságáról.
(
19. Pszi-esta-Konferencia)

Szarajevó, 2013: The resurrection of democracy in the Baltic states.
[A demokrácia föltámadása a Balti Államokban]
(Egyetemek Szövetsége a Demokráciáért (AUDEM) 24. évi konferenciája)

Pécs, 2013: Ha Ámor nyila célba ér...
(Nyitott Egyetem, UnivTV)

Beregszász, 2013: Az Oduduwa diákja voltam - 40 év társadalmi átalakulás Afrika leggazdagabb és mégis legszegényebb országában
(Kárpát-medencei tehetséggondozó tábor)

Pécs, 2013: Lehet más a prezentáció - Az izgalmas előadás titkairól
(Szentágothai Szakkollégium)

Budapest, 2012: The psychology of falling in love.
[
A szerelem pszichológiája].
(A Pszinapszis meghívott előadója)

Pécs, 2011: Mielőtt tizenkettőt üt - a suhanc. Hogyan segít az érzelmi intelligencia úrrá lenni az erőszak fölött
(Vendégelőadás a PTE Jogi Karán)

Pécs, 2011: Mikor figyel a diák? Egy kibernetikai modell és a valóság
(Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Albizottságának (MTA PAB) 2011.-évi konferenciája)

Dubrovnik, 2011: Bologna baloney – University, an independent stronghold of free thinking since the Middle Ages, is in danger
[Bologna balfogás – Az egyetem, a középkor óta a szabad gondolkodás erődje, veszélyben van]
(Egyetemek Szövetsége a Demokráciáért (AUDEM) 22. évi konferenciája)

Chemnitz, 2010: Wer ist schuld? – Vermeintliche Gründe und Lösungen für die Spannungen zwischen Ungarn und Zigeunern.
[
Ki a hibás? – A magyarok és a cigányok közötti feszültségek vélt okai és megoldásai].
(A chemnitzi egyetem Kultúrák Közötti Kommunikáció Intézetének meghívott előadója)

Berlin, 2004: Depression Bewältigen
[
Hogyan győzzük le a depressziót?]
(Előadás és vitavezetés a berlini Urania Szabadegyetemen)

Frankfurt am Main, 2001: Moderne Methoden im Arbeits- und Gesundheitsschutz
[Modern módszerek a munkahely és az egészség védelmében]
(Az Ipari és Kereskedelmi Kamara (IHK) kongresszusán)

Koblenz, 2001: Ist Liebe Frauensache?
[A nők dolga-e
a szerelem?]
(Nyilvános előadás a Koblenzi Egyetem Szenátusa Női Megbízottjának meghívására)

Matrei, 2000: Die Welt in unseren Köpfen - Die Kunst kognitiven Kartierens
[
Hogyan alakul ki a világ-nézetünk? - Világunk és környezetünk egyéni feltérképezésének művészete]
(Tájékozódás - Az Osztrák Tudományos Akadémia Matrei-i Kultúrakutató Körében)

Hildesheim, 2000: Fühlen Frauen anders? Phylogenetische Wurzeln der kognitiven Strategien der Partnerwahl
[Másképp érez-e a nő?
A társkeresés kognitív stratégiáinak filogenetikus gyökereiről]
(A Hildesheimi Egyetem női képviselőjének nyilvános előadássorozata: Másképp éreznek-e a nők?)

Matrei, 1999: Der Bedeutungswandel des deutschen Michel
[
A német Michel (ön-)értékelésének ingadozása]
(Változó kultúra - Az Osztrák Tudományos Akadémia Matrei-i Kultúrakutató Körében)

Schliersee, 1999: Evolution - aus der Vergangenheit für die Zukunft. Ihr Beitrag zu einem humaneren Miteinander in der globalisierten Massengesellschaft
[Evolúció - a múltból a jövőért: Hogyan segítheti az emberséges együttélést a globalizált társadalomban?]
(A Konrad-Adenauer-Alapítvány megbízásából önálló kongresszus vezetése és pódiumdiszkusszió)

Marburg, 1998: Jung, ledig sucht? - Die Welt der Singles
[Ifjú hajadon keres: Az egyedül élők világa]
(TeaP = Kísérleti Pszichológusok Kongresszusa, az Interperszonális kapcsolatok szakcsoport vezetője)

Hamburg, 1998: Schulleistung aus evolutionstheoretischer Sicht
[Az iskolai teljesítmény az evolúcióelmélet szemszögéből]
(A Német Neveléstudományi Egyesület 16. kongresszusán)

Brixen, 1997: Durch die Grenze von der Sowjetunion nach Rußland - wie kündigte sich der Zerfall im Ausdruck ehemaliger und Noch-Sowjetbürger an?
[A szovjet-orosz határon - milyen előjelek mutattak a Szovjetunió széthullására a már felszabadult és még szovjet állampolgárok kifejezésében?]
(Német Pszichopatológiai és Kifejezéstani Társaság)

Berlin, 1997: Das erste Mal: "Drehbücher" in unseren Köpfen zum ersten Rendezvous
[Az első csók: Milyen fejbeli "forgatókönyvekkel" megyünk az első randevúra?]
(TeaP, a Nemi különbségek szakcsoport vezetője)

Altenberg / Bécs, 1997: Abenteuer Heiratsmarkt: Die stammesgeschichtlichen Wurzeln der Kommunikation in Partnerschaften
[
A házasságközvetítés kalandja: A társkeresés kognitív stratégiáinak törzstörténeti gyökerei]
(Előadás és vitavezetés a Konrad Lorenz Evolúciós- és Kogníciókutató Intézet vendégtanáraként)

Quito, 1997: Entre la Filosofia, la Medicina y las Ciencias Exactas - Qué es la Sicologia?
[A filozófia, az orvostudomány és a természettudomány között - Mi a pszichológia?]
(Előadás és vitavezetés Ecuador Központi Egyetemének aulájában)

München, 1996: A Szagértékelés és szag-hírjelek szakcsoport vezetője
(a Német Pszichológiai Társaság kongresszusán)

Bécs, 1996: Dating like in the African savannah: An evolutionary psychological contribution to human mating behaviour
[Randevú, mint az afrikai szavannán: Egy evolúciós pszichológiai tanulmány az ember társkereső magatartásáról]
(Nemzetközi Humánetológiai Társaság, ISHE)

Hatfield, 1996: Genes and memes: An experiment to predict congeniality
[
Gének és mémek: Egy kísérlet a szimpátia megjósolhatóságáról]
(Előadás a Hertfordshire-i Egyetemen)

Bochum, 1995: Die hedonische Bewertung geschlechtsspezifischer Düfte bei Homo- und Heterosexuellen
[A nemtől függő testillatok vonzerejének értékelése homo- és heteroszexuálisoknál] (TeaP)

Osnabrück, 1992: Ein Wort vor der Liebe: Ein neuer Ansatz in der Sympathieforschung
[Egy szó a szeretetről: A szimpátiakutatás egy új módszere] (TeaP)

Marburg, 1988: Was "lernen" Psychologen? - Einstellungsänderungen zu Neurose im Laufe des Studiums
[Mit "tanulnak" a pszichológusok? Attitűdváltozás a neurózisokkal szemben az egyetemi képzés során] (TeaP)

Saarbrücken, 1986: Die subjektive Repräsentation Europas bei Ost-, West- und Nichteuropäern
[Európa szubjektív reprezentációja kelet-, nyugat- és nem európaiaknál] (TeaP = Kísérleti Pszichológusok Kongresszusa)