Evolúciós pszichológia – Az örökségét tudatosan élő ember

Héjj Andreas

 

Mit egyen az ember? Hol lenne jó lakni? Kiben lehet megbízni, és ki akar bennünket megtéveszteni vagy kihasználni? Kire akarunk jó benyomást tenni, és hogyan? Miért pletykálnak rólunk és mit? Kibe szeretünk bele, és mit teszünk azért, hogy az illetőt meghódítsuk? Mikor nagy a veszély, hogy társunk megcsal, s mi mikor kapunk kecsegtető kínálatot?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések már ősszüleink számára is létfontosságúak voltak eredeti otthonunkban, ahol elődeink mintegy százezer emberöltőn keresztül éltek: a délkelet-afrikai szavannán. Azoknak az egyedeknek, akiket örökítő anyaguk egy véletlen mutációja arra ösztökélt, hogy ilyen létfontosságú kérdésekben előnyösebb döntéseket hozzanak, gyakrabban volt alkalmuk kietlen környezetük viszontagságait túlélni és családot alapítani, mint kevésbé szerencsés versenytársaiknak. Gyermekeik szintén örökölték azokat a tulajdonságokat, amelyek szüleiket sikeressé tették. A sikerhez tehát ezek az eredeti környezet kihívásait megfelelően kiértékelő döntésfolyamatok, mint az ember érzelemvilágának és viselkedésének elengedhetetlenül hasznos „specializált szerszámai” járultak hozzá. Így – százezer nemzedék megannyi versenyfutama végén – a környezethez jobb alkalmazkodást elősegítő örökítő anyag – és az általa meghatározott „specializált szerszámok” –  a ma élő egész emberiségben elterjedtek.

Önbizalmunkat joggal gerjesztheti az a tudat, hogy százezer vérre menő verseny mindenkori győzteseinek leszármazottjai vagyunk.

Mindamellett fontos, hogy tudjuk, a kiválasztás, amely arról „döntött”, melyik érzelmi és gondolkodási „szerszám” sikeresebb mint a többi, nem a mai globalizálódó anonim nagyvárosi életkörülményeinket, hanem a korai kőkorszak környezetét vette figyelembe. Tökéletesítési folyamatunk a korai kőkorszak nagyon hosszan tartó és társas együttélésünket tekintve alapjában változatlan környezetére vonatkozik. A „civilizált” – és egyre gyorsabban változó – tömegtársadalom néhány generációját felölelő kor elenyészően rövid idő ahhoz, hogy örökítő anyagunk a véletlen mutáció és a természetes kiválasztás folyamata által az új (világ-)rendhez alkalmazkodhasson. Lelkületünk ma is őskori, Romhányival: Minden ember „kőkorszaki szaki”.

Modern életünk sokban különbözik az őskor törzsi társadalmának százezerszer bevált biztonságától, amit civilizációnk során ellöktünk magunktól. Csoda-e, ha lököttnek tűnik néhány viselkedésformánk, ami a kőkorszaki környezetre lett hitelesítve? Néhány példa:

Természetesen olyan esetre is van példa, amit az evolúciós pszichológiában nem jártas modern tudomány ugyan lököttnek tart, de ha múltunk ismeretében vesszük szemügyre, nagyon is érthetővé válik az adott viselkedés. Így van ez a terhességi rosszulléttel. Köztudott, hogy terhessége első harmadában nagyon sok nő undorodik különféle szagoktól, amik különben nem okoznak kellemetlenséget számukra. Kávé, petrezselyem esetleg dohányillat öklendezést, olykor, különösen az éjszaka hosszabb emésztési szakasza után, hányást vált ki belőlük. Ezt a tünetet a mélypszichológia úgy értelmezi, hogy az illető nő legszívesebben kihányná méhének gyümölcsét, tudat alatt undorodik, és szabadulni szeretne tőle. Mélységes undora esetleg partnerére, avagy a női szerepre is vonatkozhat. Ezt hallva nem egy nő esik kétségbe: nem elég idült rosszulléte, még rossz lelkiismerete is gyötri, hiszen milyen anya az, aki – ha tudat alatt is – elutasítja gyermekét? Így érthető hogy a modern gyógyszerészet segítségével menekülni próbálnak testi-lelki gyötrelmeiktől, amint azt a Contergam-nyomorékok serege tanúsítja. Ezt a „csodaszert” kifejezetten a terhességi rosszulléttől szenvedő nőknek rendelték. Csakhogy ez a százezer nemzedéket túlélő „betegség” fontos védelmi szolgálatot teljesít: a szervek kifejlődésének sorsdöntő szakaszában megnehezíti, hogy az anya olyan táplálékot vegyen magához, amely ugyan a felnőttre nem káros, de a magzat szervfejlődését veszélyezteti. A rosszullét intenzitása nem állandó: különböző egyedeknél eltérő, de egyazon nő különböző terhességei alatt is. Attól függ, hogy az illető magzat – apait-anyait beleadva – azaz egyedi genetikai összetétele következtében milyen mennyiségű szervfejlődési rendellenességet okozó anyagot képes semlegesíteni. Ha a vegyi terhelés közeledik ehhez a határértékhez, ez ellen a magzat úgy „tiltakozik”, hogy az őt veszélyeztető anyaggal szemben rosszullétet gerjeszt. Ezt a reakciót természetesen csak olyan hatóanyagokkal kapcsolatban várhatjuk el, amelyeket hosszú evolúciós fejlődésünk során volt időnk „megismerni”. A modern gyógyszerészet boszorkánykonyhájának készítményei, melyekkel magzatainkat csak egy-két generáció óta bombázzák, még nem válthatják ki a szükséges védelmi reakciókat. Ennek szomorú példája a Contergam-anyák kar nélkül született gyermekeinek soktízezres kara. De ez a tragédia csak a jéghegy csúcsa: Az orvosi statisztikák tanúsága szerint a torzszülöttek gyakorisága lényegesen alacsonyabb olyan anyáknál, akik terhességük első harmadában heveny rosszullétben szenvedtek, mint akiket ez megkímélt.

 

A szaktudomány vezető alakjai sokáig nem nagy lelkesedéssel néztek az itt vázolt evolúcióspszichológiára. Nem tetszett nekik, hogy eredményeink nem az ö elképzeléseiket támasztják alá, miszerint az ember egy messzemenően szabadon formálható tabula rasa, mint ahogy azt az (egyetemi tanszékek betöltése felett) uralkodó irányzatok szívesen hirdetik. Egyik táboruk, a behavioristák (behaviour = viselkedés) szerint bárkiből bármilyen viselkedés kiváltható, ha az illetőt a megfelelő ingerkörnyezetbe helyezzük. A második tábor a kognitivistáké (cognition = felismerés), akik szerint az ember egy racionális adatfeldolgozó, aki tudatosan hoz döntéseket információi birtokában. Leginkább egy harmadik csoport fordítja figyelmét arra, hogy jelen magatartásunk okait egy ködbe merült múltban keresse: a mélypszichológia ezeket az okokat az egyén legkorábbi gyerekkorára vezeti vissza. Megfelelő neveléssel, legfeljebb egy felnőttkori pszichoanalízissel biztosítani lehet az egyén funkcionalitását.

 

Az itt felvázolt negyedik irányzat a viselkedés okait még tovább, az emberi faj „gyerekkorára” vezeti vissza. Nem azt állítja, hogy kőkorszaki ösztöneinknek maradéktalanul ki vagyunk szolgáltatva. Azt azonban igen, hogy épp ennek a veszélynek teszi ki az embert az, aki elhallgatja teremtett lelkületünk alap-beállítottságait. Ha megismerjük és tekintetbe vesszük archaikus indulataink eredeti értelmét, inkább tudunk uralkodni indulataink fölött és új környezetünkhöz alkalmazkodni, mintha a hatalomhoz igazodás (political correctness) követelményének megfelelően parancsba adjuk: az egyén szabad, minket semmiféle ősi teremtett lelkület nem befolyásol, azzal törődni tilos.

 

Alapmű:

Barkow, J., Cosmides, L., & Tooby, J. (1992). The adapted mind. Evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford: University Press.

 

 

Lásd még: Controversies surrounding evolutionary psychology Edward H. Hagen, Humboldt-Egyetem Berlin