Tudományos konferenciákon megtartott előadások (válogatás)
(a meghívott előadások lejjebb láthatók)


 

Pécs, 2019: Overcoming grave misunderstanding when different cultures meet
[Idegen kultúrák közötti félreértések feloldása]

(European Society for the Education of Adults (ESREA) Hálózati Konferencia: Különböző Közösségekben Élni és Tanulni.)

Sopron, 2019: How school can foster creativity and cooperation between cultures
[Hogyan serkentheti az iskola a kreativitást és az eltérő kultúrák közötti megértést?]

(Második Erasmus+ Konferencia és Nemzetközi Hét a Korai Gyermekkori Nevelésről)

Krakkó, 2018: Fear of getting old?  - Healthy and active aging!
[Félelem az öregedéstől? Egészséges és aktív időskor!]

(Második Egyetemes Lengyel Tudományos "Aktív és Egészséges Időskor" Konferencia az Akademia Wychowania Fizycznegon.)

Sopron, 2018: Az intézmény légköre és a felfedezés öröme
Gyermeknevelők szakmai napja a Soproni Egyetem Pedagógiai Karán

Pécs, 2018: A szerelem jövője
TEDx előadás

Krakkó, 2017: Value-based synergy in a globalized world - How can school prepare for cooperation with extremely different cultures?
[Érték-alapú szinergia a globalizált világban. Hogyan készíthet fel az iskola a nagyon eltérő kultúrákkal való együttműködésre?]

("A nevelési környezetek szinergiája - A nevelés társadalmi összefüggései". Nemzetközi Tudományos Konferencia az Academia Ignatianum-ban.)

Krakkó, 2017: Hardly visible and depicted as a good-for-nothing. Seniors' negative media presence and the dangerous dynamics of a self fulfilling prophesy
[Alig, vagy "ócskavas"-ként szerepelnek. Az idősek negatív mediális megjelenítése és az önmagát beteljesítő jóslat veszélyes dinamikája]

("Az idősek a társadalmi és a mediális térben". A Visegrádi Országok Első Nemzetközi Tudományos Konferenciája.)

Budapest, 2017: Tanulni-tanulni-tanulni. Állatkísérletek a pszichológiában
("Az etikus Ember-Állat-Kapcsolat sokszínűsége". Magyar Állatvédelmi és Állatjóléti Társaság III. Konferenciája az Állatorvostudományi Egyetemen)

Budapest, 2016: Intercultural understanding and cultural diversity - Educating global citizens
[Kultúrák közötti megértés és a kultúrák eltérősége – Lehet-e világpolgárrá nevelni
?]
(WCCI A nevelés 17. világkonferenciája)

Hollabrunn, 2015: Education for tolerance- Mastering global challenges
[Tűrőképességre nevelés – Az Egyvilág kihívásaira való felkészítés
]
(SCHOLA 2015, PH Niederösterreich)

Debrecen, 2014: Erziehung zum lebenswerten Stammesleben in Globalien…- Emotionale Intelligenz in der Erwachsenenbildung
[Élhető törzsi életre való nevelés Globáliában – Érzelmi intelligencia a felnőttoktatásban
]
(12. Szimpózium „A felnőttoktatás történelme Közép-Európában“)

Pécs, 2014: Szabadság vagy szerelem? A szingli-lét boldog(talan)ságáról.
(
19. Pszi-esta-Konferencia a PTE Pszichológiai Intézetén)

Szarajevó, 2013: The resurrection of democracy in the Baltic states.
[A demokrácia föltámadása a Balti Államokban]
(Egyetemek Szövetsége a Demokráciáért (AUDEM) 24. évi konferenciája)

Kolozsvár, 2013: Hatékony tanulás - versenyképes tudás
(A Babes-Bolyai Tudományegyetem Neveléstudományi Konferenciája)

Pécs, 2012: Cognitive networks in social research
[Kognitív hálózatok a társadalomtudományok kutatásaiban]
(Ünnepi előadás a Szentágothai Tudományos Központ átadásán)

Budapest, 2011: A tolerancia pedagógiai pszichológiai alapjairól
(XI. Országos Neveléstudományi Konferencia)

Dubrovnik, 2011: Bologna baloney – University, an independent stronghold of free thinking since the Middle Ages, is in danger
[Bologna balfogás – Az egyetem, a középkor óta a szabad gondolkodás erődje, veszélyben van]
(Egyetemek Szövetsége a Demokráciáért (AUDEM) 22. évi konferenciája)

Bursa, 2009: Who is to blame? – Alleged causes and cures for the tension between Hungarians and Gypsies.
[Ki a hibás?
A magyarok és a cigányok közötti feszültségek vélt okai és megoldásai]
(Egyetemek Szövetsége a Demokráciáért (AUDEM) 20. évi konferenciája)

Baku, 2008: Educating citizens for the global challenge
[
Állampolgári nevelés a globális kihívásra]
(Egyetemek Szövetsége a Demokráciáért (AUDEM) 19. évi konferenciája)

Potsdam, 2000: Partnerwahlstrategien - ihre Herkunft und Zukunft
[A társkeresés stratégiái - eredetük és jövőjük]
(Homo - eredetünk és jövőnk. Az Antropológiai Társaság 4. kongresszusa)

Andechs, 1999: Erziehung als Universalie - interdisziplinäre Annäherungen
[A nevelés mint az emberi magatartás alapformája - interdiszciplináris megközelítésben]
(Az Antropológiai Társaság évi konferenciája)

Düsseldorf, 1998: Von der Traumzeit zum aufgeweckten Schüler
[Az álomidő és az éber iskolás. Az álom antropológiai és kulturális jelentősége]
(A Német Neveléstudományi Egyesület Pedagógiai Antropológiai szakcsoportjának évi gyűlése)

Marburg, 1998: Jung, ledig sucht? - Die Welt der Singles
[Ifjú hajadon keres: Az egyedül élők világa]
(TeaP = Kísérleti Pszichológusok Kongresszusa, az Interperszonális kapcsolatok szakcsoport vezetője)

Hamburg, 1998: Schulleistung aus evolutionstheoretischer Sicht
[Az iskolai teljesítmény az evolúcióelmélet szemszögéből]
(A Német Neveléstudományi Egyesület 16. kongresszusán)

Brixen, 1997: Durch die Grenze von der Sowjetunion nach Rußland - wie kündigte sich der Zerfall im Ausdruck ehemaliger und Noch-Sowjetbürger an?
[A szovjet-orosz határon - milyen előjelek mutattak a Szovjetunió széthullására a már felszabadult és még szovjet állampolgárok kifejezésében?]
(Német Pszichopatológiai és Kifejezéstani Társaság)

Berlin, 1997: Das erste Mal: "Drehbücher" in unseren Köpfen zum ersten Rendezvous
[Az első csók: Milyen fejbeli "forgatókönyvekkel" megyünk az első randevúra?]
(TeaP, a Nemi különbségek szakcsoport vezetője)

München, 1996: A Szagértékelés és szag-hírjelek szakcsoport vezetője
(a Német Pszichológiai Társaság kongresszusán)

Bécs, 1996: Dating like in the African savannah: An evolutionary psychological contribution to human mating behaviour
[Randevú, mint az afrikai szavannán: Egy evolúciós pszichológiai tanulmány az ember társkereső magatartásáról]
(Nemzetközi Humánetológiai Társaság, ISHE)

Eichstätt, 1996: Der Traumpartner: Evolutionspsychologie der geschlechtsspezifischen Bewertungskriterien für die Partnerwahl
[Álomtárs - A társválasztás evolúciós pszichológiai alapjai] (TeaP)

Bochum, 1995: Die hedonische Bewertung geschlechtsspezifischer Düfte bei Homo- und Heterosexuellen
[A nemtől függő testillatok vonzerejének értékelése homo- és heteroszexuálisoknál] (TeaP)

Osnabrück, 1992: Ein Wort vor der Liebe: Ein neuer Ansatz in der Sympathieforschung
[Egy szó a szeretetről: A szimpátiakutatás egy új módszere] (TeaP)

Marburg, 1988: Was "lernen" Psychologen? - Einstellungsänderungen zu Neurose im Laufe des Studiums
[Mit "tanulnak" a pszichológusok? Attitűdváltozás a neurózisokkal szemben az egyetemi képzés során] (TeaP)

Saarbrücken, 1986: Die subjektive Repräsentation Europas bei Ost-, West- und Nichteuropäern
[Európa szubjektív reprezentációja kelet-, nyugat- és nem európaiaknál] (TeaP = Kísérleti Pszichológusok Kongresszusa)

 

Meghívott előadások (válogatás)


 

Pécs, 2021: SZAGpszichológiai gondolatok
           
(A széklet a tudományban és a művészetben. A Pécsi Tudományegyetemen Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetének előadás-sorozata)

 

Pécs, 2020: Beavatás: Ami a nyugati ifjúság neveléséből hiányzik
           
(Mathias Corvinus Collegium Tehetséggondozás Felső Fokon)

 

Pécs, 2019: Kairosz: Az idő szava
           
(Ünnepélyes Tanévnyitóbeszéd a Pécsi Tudományegyetemen)

 

Budapest, 2019: Az agresszió pszichológiai alapjai
           
(Konferencia az Állatkínzás és az Emberek Elleni Erőszak Összefüggéseiről a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen)

 

Pécs, 2019: A fenntarthatóság és az ember természete
           
(Zöld Egyetem a Pécsi Tudományegyetem Tudásközpontjában)

 

Budapest, 2018: Beavatás: Ami a nyugati ifjúság neveléséből hiányzik
           
(SHL Tréning Akadémia)

 

Baja, 2017: Ámor nyilányak sosem késő. A szenior szerelem bölcsességéről és bolondságáról
           
(Bajai Harmadik Kor Egyeteme)

 

Pécs, 2017: Kommunikáció a kultúrás között
           
(Pécsi Szenior Akadémia "Az aktív időskorért")

 

Kaposvár, 2017: Ámor nyilányak sosem késő. A szenior szerelem bölcsességéről és bolondságáról
           
(Kasposvári Egyetem Senior Oktatási Programja)

 

Paks, 2016: FÉL-elem az öregedéstől? EGÉSZ-séges élet és természetes anti-ageing
           
(Paksi Harmadik Kor Egyeteme, Paks Város Önkormányzata)

 

Beregszász, 2016: Az igazi fenntarthatóság az ember természetével szemben is fenntartható elvárásokra épül!
           
(Keynote megnyitóelőadás a XII. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencián)

 

Berlin, 2016: Evolutionäre Ästhetik als bare Münze?
           
[Készpénznek vehető-e az evolúciós esztétika?]

           
(Keynote megnyitóelőadás az Evolúciós esztétika konferencián)

 

 

Pécs, 2016: Orrunknál fogva? A csábító illatok pszichológiája.
           
(Meghívott előadás a PTE DOK szalonjában)

 

Budapest, 2015: FÉL-elem az öregedéstől? Testi-lelki EGÉSZ-ség és anti-ageing.
           
(Beauty Forum Budapest)

 

Budapest, 2015: Kifizetődik-e a szépség?
           
(Animi Lélek(sz)építés konferencia 2015)

 

Dargov, 2015: Successful management based on the intelligence of the stone-age.
           
(Manazment Podnikov - Management of Companies 2015)

 

Pécs, 2014: Az aktív időskorért – A boldogság és az anti-aging pszichológiája.
(Pécs város Idősek Egyeteme)

Budapest, 2014: Szép testben ép lélek – Hogyan teheti a szépség pszichológiája a kozmetikus munkáját sikeresebbé?
(
Beauty Forum Kongresszus)

Veszprém, 2014: Ámor nyilának sosem késő – Az időskori szerelem bölcsessége és bolondságai
(A Veszprémi Egyetem Bölcsek Egyeteme)

Pécs, 2013: Ha Ámor nyila célba ér...
(Nyitott Egyetem, UnivTV)

Beregszász, 2013: Az Oduduwa diákja voltam - 40 év társadalmi átalakulás Afrika leggazdagabb és mégis legszegényebb országában
(Kárpát-medencei tehetséggondozó tábor)

Pécs, 2013: Lehet más a prezentáció - Az izgalmas előadás titkairól
(Szentágothai Szakkollégium)

Budapest, 2012: The psychology of falling in love.
[
A szerelem pszichológiája].
(A Pszinapszis meghívott előadója)

Pécs, 2011: Motiváció a mentálhigiéné szolgálatában
(Szentágothai Szakkollégium)

Pécs, 2011: Mielőtt tizenkettőt üt - a suhanc. Hogyan segít az érzelmi intelligencia úrrá lenni az erőszak fölött
(Vendégelőadás a PTE Jogi Karán)

Pécs, 2011: Mikor figyel a diák? Egy kibernetikai modell és a valóság
(Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Albizottságának (MTA PAB) 2011.-évi konferenciája)

Pécs, 2010: Kultúrák keveredése Dél-Afrikától Dél-Tirolig és Németországtól Nagy-Britanniáig
(Kulturális valóságismeret és Európai Kulturális Főváros 2010)

Chemnitz, 2010: Wer ist schuld? – Vermeintliche Gründe und Lösungen für die Spannungen zwischen Ungarn und Zigeunern.
[
Ki a hibás? – A magyarok és a cigányok közötti feszültségek vélt okai és megoldásai].
(A chemnitzi egyetem Kultúrák Közötti Kommunikáció Intézetének meghívott előadója)

Pécs, 2010: Beavatás és újjászületés - Felkészítés a felnőtt- és az örök életre.
(„A Kultúra Értékei Pécsett” – előadássorozat a Kultúra Európai Fővárosában)

Pécs, 2008: A négy elem az európai gondolkodásban.
(Kerekasztal az MTA Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából)

Berlin, 2005: Ein Sozialwissenschaftler als Augenzeuge im besetzten Irak
[Hétköznapi szociálpszichológia a megszállt Irakban. Egy szemtanú beszámolója]
(Előadás és vitavezetés a berlini Urania Szabadegyetemen)

Berlin, 2004: Depression Bewältigen
[
Hogyan győzzük le a depressziót?]
(Előadás és vitavezetés a berlini Urania Szabadegyetemen)

Budapest, 2004: Az agyirányítás-hadművelet. Reklám és szuggesztió.
(A Magyar Művészeti Akadémián)

Berlin, 2003: Mode als Kommunikationsmittel
[Jó benyomás, hódítás, lódítás - A divat mint a kommunikáció eszköze]
(Előadás és vitavezetés a berlini Urania Szabadegyetemen)

Passau, 2002: Identität und Integration.
[
Identitás és integráció]
(Előadás "Az egyház sokszínűsége - Az ember kilétének nyomában" című rendezvény keretében)

Hildesheim, 2001: "All men are created equal" - Psychologische Aspekte der Geschlechtlichkeit des Menschen.
[Minden ember egyenlő - Az emberi nemiség pszichológiai vetületeiről]
(Kollokviumi előadás a Hildesheimi Egyetem Filozófiai Intézetén)

Frankfurt am Main, 2001: Moderne Methoden im Arbeits- und Gesundheitsschutz
[Modern módszerek a munkahely és az egészség védelmében]
(Az Ipari és Kereskedelmi Kamara (IHK) kongresszusán)

Koblenz, 2001: Ist Liebe Frauensache?
[A nők dolga-e
a szerelem?]
(Nyilvános előadás a Koblenzi Egyetem Szenátusa Női Megbízottjának meghívására)

Matrei, 2000: Die Welt in unseren Köpfen - Die Kunst kognitiven Kartierens
[
Hogyan alakul ki a világ-nézetünk? - Világunk és környezetünk egyéni feltérképezésének művészete]
(Tájékozódás - Az Osztrák Tudományos Akadémia Matrei-i Kultúrakutató Körében)

Karlsruhe, 2000: Emotionale Intelligenz - ein Muss für erfolgreiche Führungskräfte
[
Emocionális intelligencia - sikeres vezetők számára elengedhetetlen]
(Az üzemi egészséggondozás modern módszerei. Kongresszus az Európa-csarnokban)

Bécs, 2000: Zwischen Automat und Autarkie: Menschenbilder in den Sozialwissenschaften zum Aufbruch des neuen Jahrtausends
[
Az automata és az autarkia között: A társadalomtudomány világképe az új évezred küszöbén]
(Kochholzer Filozófuskör)

Hildesheim, 2000: Fühlen Frauen anders? Phylogenetische Wurzeln der kognitiven Strategien der Partnerwahl
[Másképp érez-e a nő?
A társkeresés kognitív stratégiáinak filogenetikus gyökereiről]
(A Hildesheimi Egyetem női képviselőjének nyilvános előadássorozata: Másképp éreznek-e a nők?)

Karlsruhe, 2000: Erfolg im Unternehmen mit der Intelligenz der Steinzeit
[
Vállalkozói siker a kőkorszak intelligenciájával]
(Előadás és vitavezetés az IAS Munka- és Szociálhigiénés Alapítvány orvosi és műszaki központvezetőinek kongresszusán)

Matrei, 1999: Der Bedeutungswandel des deutschen Michel
[
A német Michel (ön-)értékelésének ingadozása]
(Változó kultúra - Az Osztrák Tudományos Akadémia Matrei-i Kultúrakutató Körében)

Passau, 1999: Förderung der emotionalen Intelligenz.
[Az érzelmi intelligencia fejlesztése]
(A Bajor Katolikus Akadémia Passaui Egyetemi Köre)

Schliersee, 1999: Evolution - aus der Vergangenheit für die Zukunft. Ihr Beitrag zu einem humaneren Miteinander in der globalisierten Massengesellschaft
[Evolúció - a múltból a jövőért: Hogyan segítheti az emberséges együttélést a globalizált társadalomban?]
(A Konrad-Adenauer-Alapítvány megbízásából önálló kongresszus vezetése és pódiumdiszkusszió)

Hamburg, 1999: Globalisierung und soziale Bindung: Was die Gruppengröße mit der Evolution der Kommunikation zu tun hat
[
Globalizálódás és társadalmi kötelékek: Mi köze a csoport nagyságának a nyelv kialakulásához]
(Univerzalisztikus erkölcs és a világpolgári nevelés. A globalizálódás kihívása a modern evolúciókutatás horizontján)

Matrei, 1998: Relikte aus dem steinzeitlichen Stammesleben unter den Bedingungen der Postmoderne: Klatsch & Tratsch.
[
A kelet afrikai puszta törzsi életének ereklyéi a posztmodern társadalom körülményei közt]
(Az Osztrák Tudományos Akadémia Matrei-i Kultúrakutató Körében)

Altenberg / Bécs, 1997: Abenteuer Heiratsmarkt: Die stammesgeschichtlichen Wurzeln der Kommunikation in Partnerschaften
[
A házasságközvetítés kalandja: A társkeresés kognitív stratégiáinak törzstörténeti gyökerei]
(Előadás és vitavezetés a Konrad Lorenz Evolúciós- és Kogníciókutató Intézet vendégtanáraként)

Passau, 1997: IQ - EQ: Pädagogische und psychologische Aspekte eines Paradigmenwandels IQ - EQ:
[Egy paradigmaváltozás pedagógiai és pszichológiai jelentőségéről]
(Előadás és vitavezetés a Passaui Egyetemen)

Quito, 1997: Entre la Filosofia, la Medicina y las Ciencias Exactas - Qué es la Sicologia?
[A filozófia, az orvostudomány és a természettudomány között - Mi a pszichológia?]
(Előadás és vitavezetés Ecuador Központi Egyetemének aulájában)

Hatfield, 1996: Genes and memes: An experiment to predict congeniality
[
Gének és mémek: Egy kísérlet a szimpátia megjósolhatóságáról]
(Előadás a Hertfordshire-i Egyetemen)